O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:

Międzywydziałowe Studenckie Koło Bioarcheologii

Opiekunowie:

dr hab. Daniel Makowiecki, prof. UMK (Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych),
dr hab. Tomasz Kozłowski (Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)

Prezes: Sebastian Nowak

zastępca: Martyna Wiejacka 


Koło działa w ramach dwóch Wydziałów UMK – Nauk Historycznych oraz Biologii i Nauk o Ziemi. Celem działalności jest pogłębianie wiedzy na temat przeszłości człowieka, jego kultury oraz środowiska naturalnego poprzez rozwijanie zainteresowań bioarcheologicznymi dyscyplinami naukowymi, w szczególności antropologią populacji pradziejowych i historycznych, archeozoologią, paleobotaniką. Członkowie Koła organizują wykłady, spotkania dyskusyjne, warsztaty, w ramach których zapoznają się z różnorodnym materiałem kostnym. Ponadto doskonalą umiejętność pracy w zespołach badawczych.