O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:

Koło Promocji Archeologii ARCHOS

Opiekun: dr hab. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska

Prezes: -


Głównym celem działalności Koła jest promocja archeologii. Cel ten realizowany jest m.in. poprzez: rozpowszechnianie informacji na temat archeologii i zadań, jakie przed nią stoją; pozyskiwanie informacji i materiałów w drodze korespondencji (współpracy) z innymi uczelniami, organizacjami, placówkami naukowymi, muzeami itp.; organizowanie wizyt studyjnych oraz wymiany studentów kół naukowych z kraju i innych państw; przedstawianie praktycznych stron archeologii; organizowanie wydarzeń kulturalnych.