O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:

Koło Naukowe Studentów Archeologii

Opiekun: dr Marek Kołyszko

Przewodniczący: Alicja Zalewska

Zastępca: Magdalena Kozicka

Sekretarz: Sandra Krakowska


Celem działalności koła jest rozwijanie zainteresowań studentów zagadnieniami związanymi z archeologią. Członkowie koła uczestniczą w wycieczkach dydaktycznych, organizacjach festynów oraz przygotowują pokazy i warsztaty m.in.  w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Ponadto mają możliwość prezentacji swoich osiągnięć naukowych podczas konferencji.