O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:

Archeologiczne Koło Miłośników Średniowiecza UMK

Opiekunowie: dr Jacek Bojarski, dr Marcin Weinkauf

Przewodniczący: Zorjana Polenik

Zastępca Przewodniczącego: Łukasz Skrzatek

Skarbnik: Paulina Marchlewska


Zadaniem Koła jest rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy o średniowieczu, m.in. poprzez organizację wykładów, warsztatów i udział w festynach archeologiczno-historycznych. W ramach działalności Koła organizowane są wycieczki dydaktyczne dla studentów archeologii. Koło nawiązuje kontakty z przedstawicielami studentów z innych ośrodków naukowych zarówno krajowych, jaki i zagranicznych, w wyniku których organizowana jest m.in. wymiana studencka.