O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:

Akademicki Klub Speleologiczny

Opiekun: dr Magdalena Sudoł

Prezes: Agnieszka Sikorska

Wiceprezes: Maria Grelowska

Sekretarz: Katarzyna Pawłowska

Skarbnik: Izabella Lewandowska

Kwatermistrz: Marta Melerska


Akademicki Klub Speleologiczny powstał w październiku 2011 roku i działa przy Wydziale Nauk Historycznych w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem działalności Akademickiego Klubu Speleologicznego jest podnoszenie, wśród studentów UMK, a także w innych środowiskach, poziomu wiedzy o szeroko pojętej speleologii.

Do zadań Koła należy m.in. pogłębianie wiedzy na temat jaskiń jako obiektów skalnych, ale także archeologii jaskiń i środowiska jaskiniowego. Ważnym elementem są: integracja studentów z różnych wydziałów UMK, współpraca z Polskim Związkiem Alpinistycznym i innymi klubami speleologicznymi. Ponadto poszerzanie umiejętności z zakresu taternictwa jaskiniowego poprzez organizację kursów, a także popularyzacja taternictwa jaskiniowego jako formy aktywnego spędzania czasu.

Swoje zadania Klub realizuje przede wszystkim poprzez: organizację wypraw do jaskiń Polski i Europy. Dotychczas odwiedzone zostały jaskinie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Tatr oraz polskich Karpat  fliszowych, a także jaskinie Morawskiego Krasu w Czechach. AKS jest organizatorem wykładów i seminariów, które podejmują tematykę speleologii z zakresu min. archeologii, geologii, geomorfologii, sedymentologii, paleozoologii. Członkowie AKS biorą również czynny udział w konferencjach, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, prezentując na nich referaty oraz postery naukowe.


→ odwiedź naszą stronę


 

Galeria zdjęć