O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy

Wystawa: Archeologia na UMK w Toruniu - Historia i teraźniejszość

 

Serdecznie zapraszamy na opowieść, ilustrującą historię naszej placówki, uświadamiającą jaką drogę dotąd przeszliśmy, w którym punkcie rozwoju jesteśmy i w jakim kierunku zmierzamy.

 

Archeologia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu - Historia i Teraźniejszość →czytaj więcej


 

Transformacje - 65 Lat Archeologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu →czytaj więcej


 

Zakład Prehistorii (1946-1952) →czytaj więcej


 

Katedra Archeologii Polski i Powszechnej (1952-1976) →czytaj więcej


 

Instytut Archeologii i Etnografii (w Latach 1976-1982) →czytaj więcej


 

Pracownia Dziejów Szkła →czytaj więcej


 

Zakład Archeologii Podwodnej →czytaj więcej


 

Zakład Archeologii Architektury →czytaj więcej


 

Pracownia Dokumentacji i Konserwacji Zabytków →czytaj więcej


 

Instytut Archeologii i Etnografii (1976-1994) →czytaj więcej


 

Zakład Prahistorii →czytaj więcej


 

Zakład Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych →czytaj więcej


 

Pracownia Rekonstrukcji Środowiska Przyrodniczego →czytaj więcej


 

Zakład Historii Uzbrojenia →czytaj więcej


 

Zakład Archeologii Antycznej →czytaj więcej


 

Zespół Do Badań Autostrady A-1 →czytaj więcej


 

Instytut Archeologii (1994-obecnie ) →czytaj więcej


 

Zakład Starszej i Środkowej Epoki Kamienia →czytaj więcej


 

Zakład Młodszej Epoki Kamienia →czytaj więcej


 

Zakład Epok Brązu i Żelaza →czytaj więcej


 

Pracownia Traseologii →czytaj wiecej


 

Pracownia Metod Komputerowych →czytaj więcej


 

Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza →czytaj więcej


 

Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Nowożytności →czytaj więcej


 

Archeologia Zbrodni →czytaj więcej


 

Pracownia Archeologicznych Badań Ratowniczych →czytaj więcej