O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:

Historia Instytutu Archeologii


Początki archeologii w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika sięgają 1946 roku. Wówczas to na Wydziale Humanistycznym powstała Katedra Prehistorii, której organizatorem i kierownikiem został wybitny znawca wczesnego średniowiecza prof. dr hab. Roman Jakimowicz. Do 1950 roku w Katedrze działali także dr Helena Hołubowicz i dr Włodzimierz Hołubowicz, pierwszy doktor archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W 1952 roku Katedrę Prehistorii przemianowano na Katedrę Archeologii Polski i Powszechnej, wówczas wykładowcą został dr Kazimierz Żurowski. W 1962 roku Katedra Archeologii uzyskała prawo kształcenia archeologów - w latach 1966-1968 studia ukończyły dwa roczniki (13 absolwentów). W 1976 roku Katedra Archeologii została przemianowana na Instytut Archeologii i Etnografii. W 1994 roku, kiedy Zakład Etnografii został przemianowany na Zakład Etnologii, zmieniła się nazwa Instytutu na Archeologii i Etnologii, od stycznia 2003 roku zaś, w związku z powołaniem Katedry Etnologii - na Instytut Archeologii.