O instytucie
Struktura i historia Instytutu
Pracownicy
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: o instytucie

O instytucie


W 2016 roku przypadają trzy rocznice powstania instytucji archeologicznych o charakterze badawczo-akademickim, z których dziedzictwa wyrasta dzisiejszy Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: 80-lecie opublikowania przez Instytut Bałtycki założeń do programu badań prehistorycznych; 70-lecie powołania do życia Zakładu Prehistorii UMK oraz 40-lecie powstania Instytutu Archeologii i Etnografii UMK

→czytaj więcej


Właśnie mija 70 lat od czasu, kiedy wraz z powstaniem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, powołano Zakład Prehistorii, stanowiący w sensie instytucjonalnym, zaczątek Instytutu Archeologii istniejącego obecnie w strukturze Wydziału Nauk Histrycznych. Rocznica ta stanowi dobrą okazję do podsumowania dorobku naukowego i dydaktycznego naszej placówki oraz oceny kierunków, zachodzących przez lata, jej przekształceń organizacyjno-strukturalnych, odzwierciedlających szersze trendy w podejściu metodologiczno-filozoficznym do archeologii jako jednej z dyscyplin nauk społeczno-humanistycznych. Przeszliśmy długą drogę od momentu, kiedy jednoosobowy Zakład prof. Romana Jakimowicza, uważanego dziś za twórcę toruńskiej archeologii akademickiej, otrzymał niewielkie pomieszczenie w Collegium Maius, do czasów obecnych. 


Dziś mamy do czynienia z rozbudowanym strukturalnie Instytutem Archeologii, mieszczącym się przy ul. Szosa Bydgoska 44/48. Obecnie Instytut Archeologii tworzy osiem zakładów: Zakład Starszej i Środkowej Epoki Kamienia, Młodszej Epoki Kamienia, Epoki Brązu i Żelaza, Archeologii Antycznej, Archeologii Wczesnego Średniowiecza, Archeologii Późnego Średniowiecza i Nowożytności, Archeologii Architektury, Archeologii Podwodnejpięć pracowni: Rekonstrukcji Środowiska Przyrodniczego, Traseologii, Dokumentacji i Konserwacji, Metod Komputerowych i Naukowo-Techniczna. Dzisiejsza pozycja Instytutu w Polsce i Europie to efekt działalności naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej, zatrudnianych przez lata w naszej placówce, zarówno archeologów, jak i przedstawicieli wielu innych dyscyplin badawczych. Instytut zatrudnia 26 naukowców w tym: 4 profesorów tytularnych, 5 profesorów UMK, 5 doktorów habilitowanych, 12 doktorów; ponadto 5 pracowników naukowo-technicznych. Instytut dysponuje nowoczesnym kompleksem budynków i aparaturą przystosowaną do prowadzenia wyspecjalizowanych badań archeologiczno-konserwatorskich: dwiema salami wykładowymi; sześcioma salami ćwiczeniowymi; czteroma laboratoriami; pracownią komputerową. W całym kompleksie można korzystać z systemu swobodnego dostęu do Internetu - eduroam. W Gabinecie Zabytków i Dziale Zbiorów zgromadzonych jest  ponad 2 miliony źródeł archeologicznych. W bibliotece Instytutu znajduje się 30 tys. woluminów, zaś w czytelni 40 miejsc.


 

Galeria zdjęć