„Zamki – signum temporis medii aevi” konferencja Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności

W dniach 9–10 listopada 2017 roku w Instytucie Archeologii UMK odbędzie się konferencja organizowana przez Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności – „Zamki – signum temporis medii aevi”. Będzie ona dotyczyła zamków rozpatrywanych nie tylko jako budowle pełniące funkcje centrum administracyjnego, miejsca zamieszkania i miejsca obronnego, ale również jako miejsca o zmieniającym się znaczeniu i funkcji. Problematyka konferencji obejmie zagadnienia genezy, funkcji i znaczenia zamków w dynamicznie zmieniających się procesach społecznych i gospodarczych na przestrzeni wieków – zamki jako miejsca obronne, domy mieszkalne, siedziby rycerzy i starostów, klasztory i prywatne siedziby możnowładców, zamki jako ruiny i miejsca zapomniane, zamki jako trwałe świadectwa dziejów regionu i kraju.

Galeria zdjęć
Załączniki