Aktualności
Rozmiar czcionki:
jesteś na stronie: aktualnosci / xxi sesja pomorzoznawcza

XXI Sesja Pomorzoznawcza

25-10-2017 20:24:56
Sesja-pomorzoznawcza_880_200x0
XXI Sesja Pomorzoznawcza za lata 2016–2017

Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Muzeum Okręgowe w Toruniu, przy współudziale Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu i Muzeum w Brodnicy organizują w dniach 22–24 listopada 2017 roku XXI Sesję Pomorzoznawczą za lata 2016–2017. Dedykowana jest ona Panu Profesorowi Władysławowi Łosińskiemu, wybitnemu badaczowi wczesnośredniowiecznego Pomorza.

Sesja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki. Patronami medialnymi będą: TVP 3 Bydgoszcz, Dziennik Toruński – Nowości, Głos Uczelni oraz De Gruyter Open Archaeology.

Ośrodek toruński tylko raz organizował Sesję Pomorzoznawczą; odbyła się ona w 1980 roku w Dworze Artusa. Warto jednak przypomnieć, że tradycja ogólnopolskich spotkań pomorzoznawczych sięga w grodzie Kopernika lat 30. minionego wieku, kiedy to z inicjatywy Instytutu Bałtyckiego (w latach 1925–1936 mającego swoją główną siedzibę w Toruniu) i pod jego kierownictwem, organizowano „Naukowe Zjazdy Pomorzoznawcze”. Pomiędzy 1930 a 1939 rokiem odbyło się pięć takich sympozjów (w Gdańsku, Toruniu, Poznaniu, Krakowie i Lwowie). Formuła tamtych spotkań była bardzo szeroka, obejmowała bowiem zagadnienia historyczne, etnograficzne, gospodarcze oraz polityczno-narodowościowe. Środowisko toruńskich archeologów – poprzez organizację Sesji – chciałoby oddać hołd tamtym osobom za ich trud i zaangażowanie w propagowaniu problematyki pomorskiej w niełatwych przecież, także dla archeologii, latach 30. minionego wieku i przywrócić należne miejsce ośrodkowi toruńskiemu w organizacji tych cyklicznych spotkań naukowych.

Podczas konferencji zostaną przedstawione referaty problemowe dotyczące węzłowych zagadnień pradziejów i średniowiecza Pomorza, przygotowane przez wybitnych badaczy z różnych ośrodków naukowych. W tej części obrad Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków zreferuje problematykę ochrony konserwatorskiej obiektów zabytkowych, na podstawie dotychczasowych doświadczeń i perspektyw regulacji prawnych. Prelegenci wygłoszą również referaty i komunikaty z prac wykopaliskowych (systematycznych, ratowniczych, sondażowych), prowadzonych w obrębie aglomeracji miejskich i terenów wiejskich, jak również innych inwestycji liniowych. Uczestnikami Sesji będą archeolodzy prowadzący badania wykopaliskowe na terenie Pomorza, jak również wszyscy zainteresowani archeologią tego regionu. Łącznie podczas konferencji zostanie wygłoszonych ponad 120 referatów oraz zaprezentowanych około 10 posterów. Organizatorzy przewidują, że w obradach będzie brało udział ponad 200 osób.

Konferencja rozpocznie się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu, zaś referaty w blokach tematycznych będą prezentowane w siedzibie Instytutu Archeologii UMK.