uroczystość Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Andrzeja Koli

W Instytucie Archeologii 19 maja 2017 roku odbyła się uroczystość Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Andrzeja Koli. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Władz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – prof. dr hab. Andrzej Sokala, Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej oraz prof. dr hab. Waldemar Chorążyczewski, Prodziekan Wydziału Nauk Historycznych, a także Dyrektorzy jednostek uniwersyteckich: Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz, Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – dr hab. Krzysztof Kopiński. Na uroczystość przybyli także przedstawiciele muzeów: Sławomir Frątczak (kierownik Muzeum Katyńskiego, obecnie Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej), dr inż. Jerzy Litwin (Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku), Ewa Trawicka (Dyrektor Muzeum Archeologiczne w Gdańsku), Wioletta Pacuszka Dyrektor Muzeum i. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu), Arkadiusz Tabaka (z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy), dr Marek Rubnikowicz (Dyrektor Muzeum Okręgowe w Toruniu). W gronie gości znaleźli się: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków – Sambor Gawiński oraz przedstawiciele Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej – Katarzyna Minczykowska-Targowska i Jan Wyrowiński. W uroczystości uczestniczyli także: rodzina i przyjaciele Jubilata oraz pracownicy Instytutu Archeologii i innych jednostek Wydziału Nauk Historycznych.

Dyrektor Instytutu Archeologii – prof. dr hab. Wojciech Chudziak krótko przestawił sylwetkę Pana Profesora Andrzeja Koli, zaś uczniowie – dr hab. Małgorzata Grupa, prof. UMK, dr hab. Andrzej Pydyn i dr hab. Dariusz Poliński, prof. UMK – osiągniecia naukowe.

Profesor Andrzej Kola urodził się 17 stycznia 1940 roku w Toruniu. W 1957 roku ukończył II Liceum Ogólnokształcące w tym mieście i otrzymał świadectwo maturalne. W tym samym roku został słuchaczem Studium Nauczycielskiego w Toruniu, uzyskując po dwóch latach dyplom nauczycielski ze specjalnością nauczania w zakresie fizyki. W 1961 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; w 1966 roku uzyskał dyplom magistra archeologii. W 1975 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych UMK obronił rozprawę doktorską i uzyskał stopień doktora w zakresie archeologii. W 1991 roku Rada Naukowa Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego nadała Andrzejowi Koli stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie archeologii ze specjalnością archeologia średniowieczna Polski, zatwierdzony przez Centralną Komisję ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w 1992 roku. W 1995 roku Andrzej Kola uzyskał etat profesora nadzwyczajnego UMK, zaś w 2007 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora w zakresie nauk humanistycznych, uzwyczajniony w 2009 roku. W latach 1999–2002 profesor Andrzej Kola pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Nauk Historycznych UMK. Od 1992 do 2009 roku był sekretarzem Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności UMK; od 2009 do 2012 roku był Przewodniczącym Rady.

Od 2001 roku przez pięć lat profesor Andrzej Kola pełnił funkcję Rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie „ochrona zabytków archeologicznych – w specjalizacji: archeologia późnego średniowiecza i nowożytności, archeologia podwodna”.

Profesor Andrzej Kola jest autorem ponad 180 prac i artykułów naukowych opublikowanych w kraju i za granicą. Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany; otrzymał między innymi dziewięć nagród rektorskich różnego stopnia za działalność naukową i dydaktyczną oraz w 2008 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej. Za kierowanie polską ekspedycją katyńską realizującą prace archeologiczno-ekshumacyjne w Charkowie Prezydent RP nadał mu w 2001 roku Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 1995 roku Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przyznała profesorowi Andrzejowi Koli Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, w 2009 roku Rada Polskiej Fundacji Katyńskiej przyznała mu Medal Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W 2005 roku został też odznaczony Medalem „PRO MEMORIA”.

Podczas uroczystości Jubilatowi została wręczona księgą pamiątkowa, listy gratulacyjne oraz upominki. 

Galeria zdjęć