Rada Naukowa Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powołał Radę Naukową Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności na okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku (Zarządzenie Nr 4 Rektora UMK z dnia 13 stycznia 2017 roku). W skład Rady wchodzą:

przewodniczący: - prof. dr hab. Wojciech Chudziak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

członkowie: - prof. dr hab. Jadwiga Chudziak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

prof. dr hab. Hanna Kočka-Krenz – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,

prof. dr hab. Andrzej Kola - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

prof. dr hab. Jerzy Kruppé – Uniwersytet Warszawski,

prof. dr hab. Andrzej Nowakowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

prof. dr hab. Zbigniew Pianowski – Uniwersytet Rzeszowski,

prof. dr hab. Jerzy Piekalski – Uniwersytet Wrocławski,

prof. dr hab. Krzysztof Wachowski – Uniwersytet Wrocławski,

prof. dr hab. Marcin Wiewióra - Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

prof. dr hab. Marian Rębkowski – Uniwersytet Szczeciński,

dr hab. Stanisław Kołodziejski – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie,

mgr Marek Konopka – w-ce Przewodniczący ICOMOS,

mgr Martyna Milewska – Uniwersytet Warszawski.

Galeria zdjęć