Aktualności

płatne staże zawodowe dla studentów ostatniego roku studiów drugiego stopnia archeologii w latach 2016–2017

08-06-2016 11:28:25
Srtaze_645_200x0

Humanista - Stażysta - Menadżer! Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

"Humanista - Stażysta - Menadżer! Zarządzanie dziedzictwem kulturowym" – projekt, w którym fundusze europejskie zastaną przeznaczone w całości na płatne staże zawodowe dla studentów ostatniego roku studiów drugiego stopnia archeologii w latach 2016–2017. Zapewniając tym samym podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Program płatnych staży zawodowych przewiduj wynagrodzenie dla stażysty, pokrycie kosztów zamieszkania lub dojazdów do miejsca odbywania staży oraz przewiduje możliwość odbycia stażu zagranicznego.

→czytaj więcej