Rozmiar czcionki:

ogłoszenia 21-09-2017 - licencjackie I rok

OGŁOSZENIA 21-09-2017 - LICENCJACKIE I ROK


I tura rejestracji (obowiązkowej) na zajęcia w systemie USOS (zakładka Dla studentów, następnie Rejestracja i Rejestracja bezpośrednio do grup) odbędzie się w dniach 25.09.17 (od godz. 11.00) – 15.10.17 (do godz. 18.00)

Aby zarejestrować się na zajęcia konieczne jest założenie konta na serwerze UMK (instrukcja na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce Studenci – Usługi informatyczne). Rejestracja obejmuje tylko przedmioty ujęte w planie studiów I roku →czytaj więcej.

W przypadku problemów z rejestracją proszę kontaktować się z mgr Aliną Sosnowską (Instytut Archeologii, pokój nr 9, tel. 56 611 39 88).


Spotkanie organizacyjne oraz z opiekunem roku dr. Ryszardem Kaźmierczakiem

odbędzie się 3 października 2017 roku, o godz. 10.00 w Instytucie Archeologii, ul. Szosa Bydgoska 44/46, sala nr I im. Romana Jakimowicza


IMMATRYKULACJA STUDENTÓW I ROKU ODBĘDZIE SIĘ 5 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU O GODZINIE 12.00 W SALI AB 1.22 BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK HISTORYCZNYCH, UL. BOJARSKIEGO 1


I ROK STUDIA I STOPNIA

1. W ciągu I roku studiów poza przedmiotami ujętymi w tygodniowym rozkładzie obowiązuje zaliczenie następujących zajęć:

„Elementy bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii”: 13 godz. w semestrze zimowym. Szczegóły dotyczące tych zajęć znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce Studenci – Szkolenie BHP. Studentów archeologii obowiązuje szkolenie podstawowe oraz szkolenie rozszerzone. „Ochrona własności intelektualnej”: 5 godz. w semestrze letnim.

Informacje dotyczące zajęć– Instytut Archeologii, mgr Alina Sosnowska, pokój nr 9, tel. 56 611 3988).

2. Odbiór legitymacji studenckich i opłata za ubezpieczenie – Dziekanat Wydziału Nauk Historycznych, ul. W. Bojarskiego 1. Legitymację będą wydawane od 28.09.2017.


 

Galeria zdjęć