Immatrykulacja studentów I roku archeologii ze specjalnością rekonstrukcja i wizualizacja dziedzictwa archeologicznego (rekrutacja śródroczna 2016/2017)

Immatrykulacja studentów I roku archeologii ze specjalnością rekonstrukcja i wizualizacja dziedzictwa archeologicznego (rekrutacja śródroczna 2016/2017) odbędzie się 23 lutego br. o godzinie 16.00, w Collegium Humanisticum (ul. Bojarskiego 10), w sali posiedzeń Rady Wydziału Nauk Historycznych UMK – C 0.39. 

Galeria zdjęć